Dokumenty/Documents

Statut Stowarzyszenia

Poniżej zamieszczony jest Statut Stowarzyszenia z dnia 23.02.2018

Statut SSIB_23.02.2018