O nas/About

Cele Stowarzyszenia

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz upowszechniania wiedzy o międzynarodowych programach nauczania nadzorowanych przez International Baccalaureate Organisation: Diploma Program (DP), Middle Years Program (MYP), Primary Years Program (PYP), a także wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji, oświaty i wychowania.